در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

کد ملک: 1559

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,900,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت فروش : 306,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت فروش : 330,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت فروش : 194,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت فروش : 231,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 280 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 84 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 517,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 377,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 102 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 630,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,105,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 449,400,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 473,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 627,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 6,000,000,000 تومان

زیربنا: 750 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 562,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 650,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 580,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,040,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 319,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زیربنا: 188 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 186,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زیربنا: 56 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 210,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 1,250,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 392,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 168 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 507,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,900,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 487,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,900,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 670,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,700,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - امیرکبیر

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 104,800,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 58 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 170,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 332,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,600,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,750,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 140,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 210,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 564,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 141 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 187,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 411,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 137 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 264,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 390,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 202,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 438,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 137 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 551,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زیربنا: 640 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 560,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 868,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 217 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 220 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 330,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 713,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,600,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,610,000,000 تومان
قیمت هر متر : 7,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 214,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 310,400,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 336,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 226,550,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 320,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,200,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 511,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 146 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 447,700,000 تومان
قیمت هر متر : 3,700,000 تومان

زیربنا: 121 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 455,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 269,100,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 760,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 190 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 640,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 550,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 315,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 126 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 412,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شومینه

قیمت فروش : 310,300,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 364,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زیربنا: 98 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 510,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 455,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 100,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 430,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 216,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 455,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 387,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 360,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 226,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 287,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 265,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 358,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 128 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 175,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 190,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - چهارصد دستگاه

قیمت فروش : 110,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 190,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,744,000 تومان

زیربنا: 109 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 413,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 283,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 354,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 118 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 400,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 271,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 368,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 160 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 287,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,000,000 تومان

زیربنا: 144 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 182,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 322,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 120,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 125,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,660,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 182,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 91 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 366,300,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 111 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 216,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 150,000,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 125,000,000 تومان

زیربنا: 82 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 273,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 380,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,775,000 تومان

زیربنا: 214 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 208,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,890,000 تومان

زیربنا: 116 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,818,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 183,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زیربنا: 108 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 130,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 3,500,000,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 299,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 110,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 184,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 384,100,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 167 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 167,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 378,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 350,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 406,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 200,000,000 تومان

زیربنا: 82 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 236,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 91 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 125,000,000 تومان

زیربنا: 103 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 155,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,824,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 332,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 243,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 135 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,750,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 402,600,000 تومان
قیمت هر متر : 3,300,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 190,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 143 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 602,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,300,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 520,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 220,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 288,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 144,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 120,000,000 تومان

زیربنا: 82 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 278,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 378,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 378,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 620,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 245,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 267,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 224,700,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 756,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 579,600,000 تومان
قیمت هر متر : 4,200,000 تومان

زیربنا: 138 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 376,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 157 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 266,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 111 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,850,000 تومان

زیربنا: 78 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 356,700,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا: 123 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 305,100,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 113 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 136,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زیربنا: 72 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - آزادشهر

قیمت فروش : 242,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 481,500,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 136,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 77 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 171,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 175 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 392,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 1,352,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,200,000 تومان

زیربنا: 260 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 402,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 299,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 308,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 1,440,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 240 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 632,500,000 تومان
قیمت هر متر : 5,500,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 725,000,000 تومان
قیمت هر متر : 5,800,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 65 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 432,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 202,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 551,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 212 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 225,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 73,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا: 46 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 301,300,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 131 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 188,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 218,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا: 91 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 165,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 92 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 240 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 291,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 112 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 808,400,000 تومان
قیمت هر متر : 4,700,000 تومان

زیربنا: 172 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,650,000 تومان

زیربنا: 97 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زیربنا: 114 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 332,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,100,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 374,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 107 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 367,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 312,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 136 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 144 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 72 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 476,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 249,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 96 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 265,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 115 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 567,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 210 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 267,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 6,000,000 تومان

زیربنا: 125 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 195,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 213,900,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 93 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 507,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 145 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 351,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 210,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا: 117 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 269,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا: 77 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 409,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 178 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 405,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 150 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 445,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا: 88 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 190,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 242,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 110 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 237,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 95 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 231,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 105 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 536,800,000 تومان
قیمت هر متر : 4,400,000 تومان

زیربنا: 122 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 130 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 187,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا: 165 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 406,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 1,125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,500,000 تومان

زیربنا: 250 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 230,000,000 تومان

زیربنا: 94 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 425,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 170 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 684,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا: 180 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 140,000,000 تومان

زیربنا: 67 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 208,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 104 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 66 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا: 155 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 66 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 200,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا: 91 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 3,000,000 تومان

زیربنا: 85 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 480,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 378,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا: 140 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 170,100,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا: 81 متر

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 178,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا: 89 متر
<