در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

کد ملک: 1018

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :
img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا:
125
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت فروش : 130,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
65
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 336,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 271,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا:
97
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 368,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 276,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
115
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 388,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا:
144
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
125
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 182,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 287,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
115
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 120,000,000 تومان

زیربنا:
85
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 125,000,000 تومان

زیربنا:
75
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,660,000 تومان

زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
80
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 182,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
91
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 100,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,000,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 277,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
111
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 216,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - مولوی

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
115
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 225,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
75
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 97,200,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زیربنا:
81
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 125,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,524,000 تومان

زیربنا:
82
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 174,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
87
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 273,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,300,000 تومان

زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت فروش : 194,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
97
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,400,000 تومان

زیربنا:
214
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 208,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا:
80
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,890,000 تومان

زیربنا:
116
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,818,000 تومان

زیربنا:
88
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 183,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زیربنا:
108
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 187,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 110,000,000 تومان

زیربنا:
80
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 195,000,000 تومان

زیربنا:
106
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 175,000,000 تومان

زیربنا:
101
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زیربنا:
92
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 299,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 110,000,000 تومان

زیربنا:
75
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 184,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زیربنا:
123
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 384,100,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
167
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 167,000,000 تومان

زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 340,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
135
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زیربنا:
125
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 294,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 322,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زیربنا:
82
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 182,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
91
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 125,000,000 تومان

زیربنا:
103
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - سرچشمه

قیمت فروش : 183,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,830,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 155,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,824,000 تومان

زیربنا:
85
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 243,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا:
135
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,750,000 تومان

زیربنا:
92
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 212,750,000 تومان
قیمت هر متر : 1,850,000 تومان

زیربنا:
115
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 190,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
95
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 385,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,850,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 294,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 364,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 242,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 312,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 220,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
105
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 288,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - زینبیه

قیمت فروش : 144,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زیربنا:
85
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 120,000,000 تومان

زیربنا:
82
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,860,000 تومان

زیربنا:
118
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 256,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
107
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,238,000 تومان

زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 378,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 490,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا:
175
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 465,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
155
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 245,000,000 تومان

زیربنا:
165
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 267,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
107
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 224,700,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
107
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 372,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا:
138
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 376,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
157
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 266,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
111
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 218,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا:
78
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 356,700,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا:
123
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 282,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
113
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 136,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زیربنا:
72
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - آزادشهر

قیمت فروش : 242,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عبدالهی

قیمت فروش : 321,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
107
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 136,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا:
77
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 171,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا:
95
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 308,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 525,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
175
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 322,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 299,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا:
107
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 262,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
105
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 310,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
135
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 589,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,800,000 تومان

زیربنا:
155
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 120,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا:
65
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 432,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 193,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
92
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - رازی

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 551,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا:
212
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 225,600,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
94
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 73,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا:
46
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 301,300,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
131
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا:
94
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 209,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا:
95
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 165,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا:
92
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 720,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
240
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 291,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا:
112
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
165
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 160,000,000 تومان

زیربنا:
97
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,150,000 تومان

زیربنا:
95
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 297,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
105
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 256,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
107
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 312,800,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
136
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 144 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
72
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 476,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - مدرس

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
96
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت فروش : 265,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
115
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 180,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زیربنا:
95
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 567,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 247,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
103
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 195,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
85
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 213,900,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
93
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 362,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
145
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 275,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 351,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت فروش : 210,600,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زیربنا:
117
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 269,500,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا:
77
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 409,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
178
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - 22 بهمن

قیمت فروش : 405,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 445,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا:
165
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر -

قیمت فروش : 299,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - ایثار

قیمت فروش : 231,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
97
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 160,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
80
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 495,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
165
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 230,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 190,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,900,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 242,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 237,500,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
95
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 231,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا:
105
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 299,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,300,000 تومان

زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 224,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا:
102
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 325,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 680,000,000 تومان
قیمت هر متر : 4,000,000 تومان

زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 165,000,000 تومان

زیربنا:
85
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 460,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا:
165
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 406,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 250,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 150,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا:
94
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زیربنا:
95
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 425,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 140,000,000 تومان

زیربنا:
67
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 208,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
104
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
66
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت هر متر : 23,000,000 تومان

زیربنا:
155
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
66
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت هر متر : 22,000,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - ستارخان

قیمت فروش : 200,200,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا:
91
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 375,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
125
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 377,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا:
145
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 170,100,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
81
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 178,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,000,000 تومان

زیربنا:
89
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 198,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 260,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,500,000 تومان

زیربنا:
104
متر