در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

کد ملک: 794

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :
img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا:
80
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت رهن : 70,000,000 تومان
قیمت اجاره : 200,000 تومان

زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا:
105
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شالیزار

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا:
80
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,200,000 تومان

زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 37,000,000 تومان
قیمت اجاره : 250,000 تومان

زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت رهن : 3,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا:
70
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا:
82
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - فردوسی شمالی

قیمت رهن : 7,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 50,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - سرچشمه

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا:
87
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 100,000 تومان

زیربنا:
85
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت رهن : 35,000,000 تومان
قیمت اجاره : 250,000 تومان

زیربنا:
95
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - گردکل

قیمت رهن : 15,000,000 تومان
قیمت اجاره : 650,000 تومان

زیربنا:
138
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 40,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا:
124
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا:
70
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 500,000 تومان

زیربنا:
75
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 900,000 تومان

زیربنا:
95
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

رهن و اجاره آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 330,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,200,000 تومان

زیربنا:
150
متر