در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

کد ملک: 715

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :
img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین:
600
متر
زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین:
330
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین:
220
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - صلاح الدین کلا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
575
متر
زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین:
252
متر
زیربنا:
190
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین:
400
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بهرام

قیمت فروش : 410,000,000 تومان

زمین:
240
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
240
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین:
320
متر
زیربنا:
114
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 430,000,000 تومان

زمین:
193
متر
زیربنا:
247
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
350
متر
زیربنا:
155
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین:
870
متر
زیربنا:
340
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
220
متر
زیربنا:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
400
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین:
400
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین:
1100
متر
زیربنا:
500
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین:
870
متر
زیربنا:
280
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین:
920
متر
زیربنا:
360
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین:
208
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زمین:
334
متر
زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین:
320
متر
زیربنا:
105
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
275
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
207
متر
زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین:
270
متر
زیربنا:
220
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
175
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - فردوسی جنوبی

قیمت فروش : 100,000,000 تومان

زمین:
103
متر
زیربنا:
75
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین:
230
متر
زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 180,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 140,000,000 تومان

زمین:
150
متر
زیربنا:
80
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
180
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 900,000,000 تومان

زمین:
280
متر
زیربنا:
350
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین:
315
متر
زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین:
370
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 265,000,000 تومان

زمین:
404
متر
زیربنا:
165
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین:
330
متر
زیربنا:
309
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,600,000,000 تومان

زمین:
580
متر
زیربنا:
380
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 385,000,000 تومان

زمین:
245
متر
زیربنا:
172
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 290,000,000 تومان

زمین:
175
متر
زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شهید موسوی

قیمت فروش : 375,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
108
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
190
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
190
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین:
289
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 560,000,000 تومان

زمین:
360
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین:
307
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین:
230
متر
زیربنا:
274
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 470,000,000 تومان

زمین:
280
متر
زیربنا:
215
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
210
متر
زیربنا:
105
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
175
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 165,000,000 تومان

زمین:
190
متر
زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین:
320
متر
زیربنا:
260
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 580,000,000 تومان

زمین:
313
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین:
500
متر
زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 1,450,000,000 تومان

زمین:
900
متر
زیربنا:
450
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
270
متر
زیربنا:
203
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 470,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
240
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 520,000,000 تومان

زمین:
350
متر
زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 130,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - گردکل

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین:
169
متر
زیربنا:
80
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - توسکاتک

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین:
700
متر
زیربنا:
500
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
350
متر
زیربنا:
220
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 630,000,000 تومان

زمین:
400
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین:
194
متر
زیربنا:
125
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین:
800
متر
زیربنا:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 1,350,000,000 تومان

زمین:
245
متر
زیربنا:
550
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بلوار بهارآزادی

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین:
367
متر
زیربنا:
400
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین:
400
متر
زیربنا:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شمع ساحل

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
170
متر
زیربنا:
175
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 2,500,000,000 تومان

زمین:
700
متر
زیربنا:
500
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
192
متر
زیربنا:
162
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 420,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین:
450
متر
زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین:
5545
متر
زیربنا:
500
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
220
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
190
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین:
280
متر
زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
220
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بنجکول

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 360,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
240
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین:
311
متر
زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
150
متر
زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین:
265
متر
زیربنا:
195
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین:
220
متر
زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 620,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
155
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 150,000,000 تومان

زمین:
160
متر
زیربنا:
113
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مارگیرده

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
225
متر
زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 230,000,000 تومان

زمین:
210
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین:
260
متر
زیربنا:
190
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
165
متر
زیربنا:
165
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
290
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 259,000,000 تومان
قیمت هر متر : 700,000 تومان

زمین:
370
متر
زیربنا:
70
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
270
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
373
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین:
230
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 335,000,000 تومان

زمین:
220
متر
زیربنا:
185
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 360,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
75
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین:
180
متر
زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
178
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین:
245
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین:
850
متر
زیربنا:
550
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - موسی آباد

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زمین:
280
متر
زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
225
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
355
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - علی آباد عسگرخان

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
225
متر
زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
270
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 170,000,000 تومان

زمین:
225
متر
زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
220
متر
زیربنا:
192
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
260
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین:
220
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین:
212
متر
زیربنا:
183
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
240
متر
زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
260
متر
زیربنا:
155
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 260,000,000 تومان

زمین:
240
متر
زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
240
متر
زیربنا:
175
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین:
360
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
270
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین:
470
متر
زیربنا:
320
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین:
350
متر
زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین:
700
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین:
435
متر
زیربنا:
310
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 240,000,000 تومان

زمین:
220
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
450
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - انارور

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
190
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
220
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
240
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین:
600
متر
زیربنا:
400
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 5,000,000,000 تومان

زمین:
1125
متر
زیربنا:
1000
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
220
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین:
350
متر
زیربنا:
220
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 1,000,000,000 تومان

زمین:
560
متر
زیربنا:
270
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلک

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 355,000,000 تومان

زمین:
215
متر
زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین:
266
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شمع جاران

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین:
341
متر
زیربنا:
207
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زمین:
160
متر
زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
236
متر
زیربنا:
190
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت فروش : 340,000,000 تومان

زمین:
230
متر
زیربنا:
185
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
260
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 580,000,000 تومان

زمین:
530
متر
زیربنا:
220
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
225
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین:
240
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین:
550
متر
زیربنا:
340
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین:
382
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین:
255
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 3,000,000,000 تومان

زمین:
1137
متر
زیربنا:
700
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 430,000,000 تومان

زمین:
240
متر
زیربنا:
190
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین:
270
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
115
متر
زیربنا:
255
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - نیرنگ

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین:
282
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - الجواد

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - الجواد

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین:
257
متر
زیربنا:
230
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین:
217
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 540,000,000 تومان

زمین:
280
متر
زیربنا:
240
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 700,000,000 تومان

زمین:
350
متر
زیربنا:
220
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین:
400
متر
زیربنا:
350
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین:
400
متر
زیربنا:
350
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سیاهرود

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین:
307
متر
زیربنا:
235
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - ونوش

قیمت فروش : 460,000,000 تومان

زمین:
225
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 430,000,000 تومان

زمین:
350
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 370,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سیسنگان

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
250
متر
زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مجیدآباد

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
320
متر
زیربنا:
93
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مجیدآباد

قیمت فروش : 220,000,000 تومان

زمین:
240
متر
زیربنا:
272
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هلستان

قیمت فروش : 850,000,000 تومان

زمین:
890
متر
زیربنا:
95
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - ملکار

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین:
800
متر
زیربنا:
190
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 330,000,000 تومان

زمین:
230
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 270,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دزدک

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین:
400
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین:
312
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین:
450
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 650,000,000 تومان

زمین:
350
متر
زیربنا:
248
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بندپی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 600,000,000 تومان

زمین:
350
متر
زیربنا:
240
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 1,400,000,000 تومان

زمین:
600
متر
زیربنا:
330
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 2,000,000,000 تومان

زمین:
700
متر
زیربنا:
250
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 2,200,000,000 تومان

زمین:
680
متر
زیربنا:
500
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 1,800,000,000 تومان

زمین:
700
متر
زیربنا:
560
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - نجارده

قیمت فروش : 1,100,000,000 تومان

زمین:
500
متر
زیربنا:
400
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - خیرود

قیمت فروش : 1,200,000,000 تومان

زمین:
750
متر
زیربنا:
442
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 265,000,000 تومان

زمین:
223
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 340,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
175
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 230,000,000 تومان

زمین:
160
متر
زیربنا:
135
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت فروش : 500,000,000 تومان

زمین:
360
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
180
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
230
متر
زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 460,000,000 تومان

زمین:
230
متر
زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 310,000,000 تومان

زمین:
220
متر
زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتو

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
210
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شوفسکاج

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین:
220
متر
زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین:
230
متر
زیربنا:
180
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین:
730
متر
زیربنا:
307
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان

زمین:
1077
متر
زیربنا:
500
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
221
متر
زیربنا:
175
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین:
402
متر
زیربنا:
270
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین:
300
متر
زیربنا:
135
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین:
304
متر
زیربنا:
245
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 738,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین:
615
متر
زیربنا:
450
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - سنگتجن

قیمت فروش : 320,000,000 تومان

زمین:
370
متر
زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زمین:
180
متر
زیربنا:
145
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 270,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,800,000 تومان

زمین:
200
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین:
520
متر
زیربنا:
166
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین:
750
متر
زیربنا:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین:
150
متر
زیربنا:
153
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,750,000 تومان

زمین:
600
متر
زیربنا:
217
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - آزادشهر

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
500
متر
زیربنا:
150
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین:
280
متر
زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان

زمین:
750
متر
زیربنا:
500
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین:
210
متر
زیربنا:
170
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 310,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,583,000 تومان

زمین:
212
متر
زیربنا:
120
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 630,000,000 تومان

زمین:
410
متر
زیربنا:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین:
360
متر
زیربنا:
260
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین:
262
متر
زیربنا:
260
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین:
1183
متر
زیربنا:
950
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان

زمین:
880
متر
زیربنا:
600
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر -

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان

زمین:
880
متر
زیربنا:
600
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - نیمایوشیج

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زمین:
220
متر
زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,250,000 تومان

زمین:
220
متر
زیربنا:
160
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,100,000 تومان

زمین:
355
متر
زیربنا:
300
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,187,500 تومان

زمین:
213
متر
زیربنا:
128
متر