در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

کد ملک: 579

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :
img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 600,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
200
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 884,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,400,000 تومان

زیربنا:
260
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بلوار شهید خیریان

قیمت فروش : 198,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,200,000 تومان

زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 255,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
85
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 247,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا:
95
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هواشناسی

قیمت فروش : 392,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا:
140
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - طالقانی

قیمت فروش : 237,300,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
113
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 240,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 176,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,600,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 210,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 273,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
130
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 840,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,500,000 تومان

زیربنا:
240
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - عدالت

قیمت فروش : 308,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,800,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 246,750,000 تومان
قیمت هر متر : 2,350,000 تومان

زیربنا:
105
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 356,400,000 تومان
قیمت هر متر : 2,700,000 تومان

زیربنا:
132
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 234,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,600,000 تومان

زیربنا:
90
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 300,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,000,000 تومان

زیربنا:
100
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 551,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,900,000 تومان

زیربنا:
190
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - تازه آباد

قیمت فروش : 127,500,000 تومان
قیمت هر متر : 1,500,000 تومان

زیربنا:
85
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - دهخدا

قیمت فروش : 231,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,100,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
110
متر

img01

تصاویر و توضیحات بیشتر...

پیش فروش آپارتمان در نوشهر - بخشی

قیمت فروش : 264,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,400,000 تومان

زیربنا:
110
متر