در این سایت تنها بخشی از صدها فایل آپارتمان ،زمین ،ویلا و... ثبت شده است ، املاک با قیمت ها و شرایط متفاوت نیز وجود دارد ، لطفا برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان و 24 ساعته با کلینیک ملکی هراوت تماس بگیرید، حتی روزهای تعطیل ، شماره تماس 09358172823

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بلوار بهارآزادی

کد ملک: 1248

کلینیک ملکی هراوت

خرید ،مشاوره و اطلاعات بیشتر

موبایل: 09358172823

مشاور فروش : شایان متاجیفایل های مشابه :

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت رهن : 80,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 170 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت رهن : 150,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - طالقانی

قیمت رهن : 65,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 35,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,700,000 تومان

زمین: 340 متر
زیربنا: 170 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - ستارخان

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 4,500,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 170 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - کشکسرا

قیمت رهن : 50,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بخشی

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 100,000,000 تومان
قیمت اجاره : 2,000,000 تومان

زیربنا: 200 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 190 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 4,000,000 تومان
قیمت اجاره : 400,000 تومان

زیربنا: 60 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - پانزده خرداد

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زیربنا: 110 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,500,000 تومان

زمین: 800 متر
زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - ایثار

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,300,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - دهخدا

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 300,000 تومان

زیربنا: 85 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 60 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 5,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 25,000,000 تومان
قیمت اجاره : 800,000 تومان

زیربنا: 150 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - گردکل

قیمت رهن : 60,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت رهن : 80,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 100 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - شهید قدرتی

قیمت رهن : 60,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زمین: 250 متر
زیربنا: 80 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - بهجت آباد

قیمت رهن : 90,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 12,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 120 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 600,000 تومان

زیربنا: 127 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - همافران

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,600,000 تومان

زیربنا: 65 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت رهن : 80,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 180 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - آرام شمال

قیمت رهن : 95,000,000 تومان

زمین: 260 متر
زیربنا: 215 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - کورکورسر

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 100,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 230 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 90 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - 22 بهمن

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,400,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 250 متر