در اين وب سايت تنها بخشي از صدها فايل آپارتمان ، ويلا ، زمين و ... ثبت شده. املاک با قيمت و شرايط متفاوت نيز وجود دارد. لطفا برای دريافت اطلاعات و مشاوره رايگان به صورت شبانه روز مي توانيد با كلينيك ملكي هراوت تماس بگيريد حتي روزهاي تعطيل ، شماره تماس 09358172823

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 580,000,000 تومان

زمین: 240 متر
زیربنا: 200 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 230 متر
زیربنا: 180 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 730 متر
زیربنا: 307 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 2,800,000,000 تومان

زمین: 1077 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - درزیکلا

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 221 متر
زیربنا: 175 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 750,000,000 تومان

زمین: 320 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 400 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 550,000,000 تومان

زمین: 402 متر
زیربنا: 270 متر

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 300 متر
زیربنا: 135 متر

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 480,000,000 تومان

زمین: 304 متر
زیربنا: 245 متر

فروش ویلا در نوشهر - آبندانک

قیمت فروش : 738,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,200,000 تومان

زمین: 615 متر
زیربنا: 450 متر

فروش ویلا در نوشهر - شهرک فرمانداری

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 370 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 250,000,000 تومان

زمین: 180 متر
زیربنا: 145 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 190 متر
زیربنا: 146 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - کورکورسر

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 100,000 تومان

زمین: 350 متر
زیربنا: 230 متر

فروش ویلا در نوشهر - کردیکلا

قیمت فروش : 400,000,000 تومان

زمین: 520 متر
زیربنا: 166 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - امیرود

قیمت رهن : 20,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر

فروش ویلا در نوشهر - پلاژ حسینی

قیمت فروش : 1,500,000,000 تومان

زمین: 750 متر
زیربنا: 300 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - عدالت

قیمت رهن : 10,000,000 تومان
قیمت اجاره : 700,000 تومان

زیربنا: 90 متر

فروش ویلا در نوشهر - کمربندی

قیمت فروش : 350,000,000 تومان

زمین: 150 متر
زیربنا: 153 متر

فروش ویلا در نوشهر - دهنو

قیمت فروش : 990,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,750,000 تومان

زمین: 600 متر
زیربنا: 217 متر

فروش ویلا در نوشهر - آزادشهر

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 500 متر
زیربنا: 150 متر

فروش ویلا در نوشهر - افشار

قیمت فروش : 280,000,000 تومان

زمین: 280 متر
زیربنا: 140 متر

رهن و اجاره ویلا در نوشهر - 22 بهمن

قیمت رهن : 30,000,000 تومان
قیمت اجاره : 1,400,000 تومان

زمین: 1000 متر
زیربنا: 250 متر

فروش ویلا در نوشهر - شاهد

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان

زمین: 750 متر
زیربنا: 500 متر

فروش ویلا در نوشهر - هفت تیر

قیمت فروش : 380,000,000 تومان

زمین: 210 متر
زیربنا: 170 متر

فروش ویلا در نوشهر - لتینگان

قیمت فروش : 630,000,000 تومان

زمین: 410 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 800,000,000 تومان

زمین: 360 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - بهارستان شمالی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 262 متر
زیربنا: 260 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 5,500,000,000 تومان

زمین: 1183 متر
زیربنا: 950 متر

فروش ویلا در نوشهر - وازیوار

قیمت فروش : 2,600,000,000 تومان

زمین: 880 متر
زیربنا: 600 متر

فروش ویلا در چالوس - پالوجده

قیمت فروش : 220,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,700,000 تومان

زمین: 200 متر
زیربنا: 130 متر

فروش ویلا در نوشهر - نیمایوشیج

قیمت فروش : 300,000,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 100 متر

فروش ویلا در نوشهر - کشکسرا

قیمت فروش : 200,000,000 تومان
قیمت هر متر : 1,250,000 تومان

زمین: 220 متر
زیربنا: 160 متر

فروش ویلا در نوشهر - چلندر

قیمت فروش : 930,000,000 تومان
قیمت هر متر : 3,100,000 تومان

زمین: 355 متر
زیربنا: 300 متر

فروش ویلا در نوشهر - بلوار شهید کریمی

قیمت فروش : 450,000,000 تومان

زمین: 262 متر
زیربنا: 210 متر

فروش ویلا در نوشهر - مزگاه

قیمت فروش : 280,000,000 تومان
قیمت هر متر : 2,187,500 تومان

زمین: 213 متر
زیربنا: 128 متر